o mně

Opravami akordeonů jsem se zabýval již při studiu na konzervatoři. Díky nástroji, na který jsem hrál, to byla téměř nezbytnost. Stařičká Delicia Maestro potřebovala prakticky nepřetržitý servis. Zpočátku jsem sbíral zkušenosti především při osobních konzultacích u bývalých mistrů výroby z dnes již zaniklého národního podniku Delicia. Později jsem se začal zajímat o další studium v rodném městě akordeonu – Castelfidardu. V současné době se průběžně vzdělávám právě zde v Castelfidardu v Itálii u rodinné firmy Pigini.

V roce 2020 jsme společně se Samem Raškou začali vyrábět heligonky. V průběhu tohoto roku vznikla řada zajímavých modelů heligonek. Více o našich heligonkách naleznete na dufek-raska.cz

Adam Dufek

  • 2012 – 2018 – studium na Pražské konzervatoři u Mgr. Josefa Hřebíka – obor hra na akordeon
  • 2018 – absolvent FF UK – obor Francouzská filologie
  • 2015 – 2018 učitel hry na akordeon – ZUŠ Ilji Hurníka
  • 2020 – založení výroby heligonek Dufek Raška Hrdlořezy

Kontaktujte nás

    Scroll to top